Navigace

Obsah

Obec Putim

je jednou z nejznámějších jihočeských obcí. Proslavila se zejména díky románu Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi a lidové písni "Když jsem já šel tou Putimskou branou". K popularitě vsi přispěl i J. Š. Baar svým románem "Jan Cimbura".
Putim leží na pravém břehu řeky Blanice, těsně před jejím soutokem s řekou Otavou, 6 km jihozápadně od okresního města Písku v nadmořské výšce 386 m.
V obci, která byla založena zřejmě již v 11. století, stojí pozdně gotická fara, jež bývala pravděpodobně tvrzí. Raně gotický kostel svatého Vavřince pochází z druhé poloviny 13. století. Řada domů v Putimi vznikla v období pozdního lidového baroka. Upomínkou na období rozvoje lidové architektury jsou barokní štíty na několika usedlostech.

Statistické údaje

ZÚJ: 549801
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 1041,17ha
Okres: Písek
Počet obyvatel: 524
Z toho v produkt. věku: 325
Průměrný věk: 41,5

Zprávy

11.09.2019

Výlov Podkostelního rybníka bude v sobotu 19. října 2019

Výlov Podkostelního rybníka bude v sobotu 19. října 2019

Detail

09.09.2019

Služby kominíka

Kdo z občanů má zájem o služby kominíka, ať se nahlásí do 20.září na obecním úřadě.

Detail

09.09.2019

Žehnání zvířatům

V sobotu 28.9.2019 kostel sv. Vavřince v Putimi 16.00 hodin žehnání domácích zvířat (psů, koček, morčat, andulek …) 17.00 hodin mše svatá

Detail

02.09.2019

Obec Putim vyhlašuje výběrové řízení na nájem a provozování restaurace U Cimbury

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele – Mgr. Petr Matouš, starosta, tel. 382261820, e-mail: obecputim@volny.cz IČO zadavatele - 00250058 DIČ zadavatele - CZ 00250058 Uchazeč má možnost prohlédnout si prostory restaurace a návrh nájemní smlouvy. Restaurace je nabídnuta k nájmu a provozování od 14.11.2019 na dobu neurčitou. Popis a účel nabízeného prostoru : Nájem a provozování budovy restaurace U Cimbury, budovy č.p. 9 sestávající z následujících místností: výčepu, jídelny, malého sálu, kuchyně, skladů, sociálního zařízení kuchyně a výčepu, venkovní terasy, sklepu. S tím, že nájemce je oprávněn dotčené nemovitosti užívat ke své podnikatelské činnosti, tedy k provozování restaurace - restaurační a hostinská činnost. Místo dodání/převzetí písemné nabídky na nájem a provozování restaurace je : Obec Putim, Putim 198, 39701 Písek Lhůta pro podávání nabídek : končí dne 21.10.2019 ve 12 h. Zájemce je povinen doložit : - návrh měsíčního nájemného – cena bez DPH - návrh nabídky služeb její rozsah a kvalita pro návštěvníky např. provozní doba, nabídka typu stravování a služeb - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní - ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání - uvedení kontaktní osoby uchazeče Požadujeme: - zajištění obsluhy akcí ve velkém sále kulturního domu při obecním úřadě Práva zadavatele - Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, popřípadě výzvu zrušit bez udání důvodu. Tuto skutečnost oznámí písemně všem uchazečům, kteří podali nabídky.

Detail

22.08.2019

Výstava - Co by tomu řekl Cimbura?

Sdružení přátel Putimi ve spolupráci s Obcí Putim a PUB v Písku zvou na výstavu s názvem Co by tomu řekl Cimbura? Členové Prácheňské umělecké besedy zde představí svoji tvorbu (obrazy, fotografie, textilní objekty, šperky, keramiku), jejíž hlavním tématem je Putim. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 30. srpna v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Putimi. Výstava bude otevřená v sobotu 31. srpna od 13 do 19 hodin a je doprovodnou akcí putimského Cimburova sečení. V sobotu 31. 8. ještě zvou pořadatelé na setkání s autory a další povídání s názvem Co ty na to Cimburo? To začne v 15 hodin ve výstavních prostorách.

Detail

Kalendář akcí

Fotogalerie

Neckyáda a Svatojánské zpívání 2018

Selská jízda a Cimburovo sečení 2015

Selská jízda a Cimburovo sečení 2015

Slavnost slunovratu 2015

Slavnost slunovratu 2015