Navigace

Obsah

Obec Putim

je jednou z nejznámějších jihočeských obcí. Proslavila se zejména díky románu Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi a lidové písni "Když jsem já šel tou Putimskou branou". K popularitě vsi přispěl i J. Š. Baar svým románem "Jan Cimbura".
Putim leží na pravém břehu řeky Blanice, těsně před jejím soutokem s řekou Otavou, 6 km jihozápadně od okresního města Písku v nadmořské výšce 386 m.
V obci, která byla založena zřejmě již v 11. století, stojí pozdně gotická fara, jež bývala pravděpodobně tvrzí. Raně gotický kostel svatého Vavřince pochází z druhé poloviny 13. století. Řada domů v Putimi vznikla v období pozdního lidového baroka. Upomínkou na období rozvoje lidové architektury jsou barokní štíty na několika usedlostech.

Statistické údaje

ZÚJ: 549801
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 1041,17ha
Okres: Písek
Počet obyvatel: 524
Z toho v produkt. věku: 325
Průměrný věk: 41,5

Zprávy

27.03.2020

Roušky, léky, nákupy

Vážení spoluobčané, tak jak se ozýváte jsou mezi Vás rozváženy roušky, které nám ušily putimské dámy. Moc děkuji Zuzaně Hornátů, Evě Marušků, Laďce Čermáků, Anně Dvořáků, Denise Hesounů, Heleně Dobrovolné a Janě Kapustů. Pokud potřebuje roušku, nebo pomoc s vyzdvihnutím léků či s nákupem, tak se neostýchejte zavolat na telefonní číslo 724 190 320.

Detail

24.03.2020

Dopravní omezení ve dnech 30.3 – 2.4.

Autobusová zastávka za obecním úřadem bude od pondělí 30.3. do čtvrtka 2.4. z důvodu probíhající opravy komunikace zrušena. V tyto dny využijte autobusovou zastávku u mateřské školy. Neprůjezdné bude i centrum obce od pomníku, náves, ulice u špýcharu viz přiložená mapka. K pile, penzionu a firmě Denipack neprojedete.

Detail

24.03.2020

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 28.3. zrušen

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 28.3. zrušen. Uskuteční se v novém termínu, který bude zveřejněn až to umožní nařízení vlády.

Detail

24.03.2020

Jihočeský kraj - sběr nabídky dobrovolnické pomoci

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci. Adresa odkazu je https://www.kraj-jihocesky.cz/evidence-dobrovolniku-vyzva-jihoceskeho-kraje-covid-19 Kontakty vyplněné do tohoto formuláře jsou předávány zdravotnickým zařízením, poskytovatelům soc. služeb (odbornostizdrav. a soc.) a Panelu nestátních neziskových organizací, který koordinuje dobrovolnickou pomoc (mimo zdrav. a soc. odborností).

Detail

24.03.2020

ČEVAK - informace

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení. S ohledem na potenciální možnost výskytu koronaviru ve vodě odpadní je nezbytně nutné striktně dodržovat doporučená hygienická opatření a minimalizovat možnost lidského kontaktu s odpadní vodou. To se týká i našich zaměstnanců, kteří omezí činnosti prováděné na kanalizacích a čistírnách odpadních vod na nezbytné minimum. Rozhodli jsme se současně, při respektování nařízení a doporučení vlády České republiky, přijmout opatření minimalizující kontakt našich zaměstnanců s třetími osobami i navzájem. Z tohoto důvodu je do objektů společnosti zakázán vstup nepovolaným osobám, výrazně omezena je činnost zákaznických center, přerušena je možnost hotovostních plateb na pokladnách. Řada našich zaměstnanců pracuje mimo své stálé pracoviště. Podrobnější informace jsou uvedeny na našich webových stránkách. S ohledem na přijatá opatření si dovolujeme požádat naše zákazníky, aby řešili pouze neodkladné záležitosti a pomohli nám tím zajistit bezpečné dodávky pitné vody a bezproblémové odvádění odpadních vod i v následujícím období.

Detail

Kalendář akcí

Fotogalerie

Neckyáda a Svatojánské zpívání 2018

Selská jízda a Cimburovo sečení 2015

Selská jízda a Cimburovo sečení 2015

Slavnost slunovratu 2015

Slavnost slunovratu 2015