Navigace

Obsah

Logo

Spolek Putimáček - něco o vzniku našeho spolku

 

V průběhu roku 2012 se partě přátel z Putimi zrodila v hlavě myšlenka, že by chtěli udělat něco nejen pro své děti, ale i pro ostatní děti žijící v obci. Zabavit je, zvednout je od počítačů a stmelit je do skupiny, která by se vzájemně lépe poznala. Děti na vesnici přece vždy držely více při sobě, lépe se znaly, měly větší všeobecný přehled o přírodě a více zdatnosti, než většina dětí ve městě. Právě z těchto důvodů jsme se rozhodli založit dětský oddíl Putimáček a přerušit tak období trvající téměř 25 let, kdy se dětem v Putimi nikdo aktivně a pravidelně nevěnoval.

 

V září 2012 jsme si tedy pozvali na společnou schůzku rodiče dětí od první do deváté třídy a vyložili jim své plány. Všichni byli nadšeni a tak jsme se začali pravidelně každý týden scházet a připravovat pro děti nejrůznější aktivity. Obec nám uvolnila ve svých prostorách místnost jako klubovnu a tak jsme mohli pokračovat i v zimních měsících. V začátcích jsme všechny akce financovali z vlastních prostředků, ale protože hned od začátku k nám do Putimáčku chodilo téměř dvacet dětí, byla tato situace dlouhodobě neúnosná. V lednu 2013 jsme tedy založili občanské sdružení a tím jsme se stali plnohodnotným členem spolkového života v Putimi.

 

Zájem postupně narůstal. Náš kroužek pravidelně navštěvuje kolem 25 dětí. Po dohodě s vedením obce jsme dostali větší prostory pro klubovnu, které jsme si vyměnili s obecní knihovnou. Každoročně čerpáme od obce také finanční podporu. Občas nás finančně podpoří i sponzoři z řad rodičů – podnikatelů. V období od začátku října do konce května se scházíme každé úterní odpoledne. S dámskou skupinou našich vedoucích si děti vyrábějí různé dekorace, tematické dárky, nebo jinak zapojují své šikovné ruce. Pánské skupiny vedoucích máme dvě. Pod jejich vedením se snažíme budovat u dětí lásku ke sportu, rozvíjíme jejich všeobecný přehled o přírodě a dění kolem nich. Klademe důraz také na zachování vesnických tradic.

 

O letních prázdninách 2013 jsme chtěli uspořádat u jezu za Putimí náš první letní tábor, ale příroda byla bohužel proti nám. Obec zasáhly již třetí povodně za poměrně krátké období a tak místo, kde jsme tábor plánovali, bylo plné polámaných stromů, bahna a hlavně komárů. Většina rodičů, ale i vedoucích měla najednou úplně jiné starosti. Během roku 2014 nám písečtí skauti nabídli k pronájmu své tábořiště u rybníku Skaličný, nedaleko obce Nová Ves u Čížové. Krásné místo v lese, které nám učarovalo a bylo pro nás jako stvořené. Naší činnosti si všimla také obec Chelčice u Vodňan, která byla v roce 2013 vyhlášena Vesnicí roku jihočeského kraje. Bylo jim líto dětí, které chtěly jet na tábor a místo toho uklízely následky povodní. Pozvali nás tedy na jejich slavnostní dekorování a při té příležitosti nám věnovali šek na 20.000,-, abychom měli pořádný základ pro letní tábor 2014. To se také povedlo a tak od roku 2014 už jezdíme na letní tábory pravidelně. Od roku 2016 jsme, opět ve spolupráci s obcí, začali pořádat o jarních prázdninách také týdenní pobyt na horách nejen pro děti, ale i rodiče. Pobyt je spojen s výukou lyžování pod dohledem certifikovaných instruktorů.

 

Velice si vážíme toho, že děti naše aktivity baví. Společné tábory doslova milují a těší se na ně celý rok. Radost nám dělá i to, že se z odrostlých Putimáčků pomalu stávají naši instruktoři a pomáhají nám i po tom, kdy jako děti už musí naše řady opustit. Věříme, že jednou budou s úsměvem vzpomínat na to, co hezkého jsme společně zažili. Snad jim Putimáček dá správnou průpravu pro život na vesnici. Vybuduje v nich kladný vztah ke svému rodišti, přírodě, sportu a podpoří v nich kamarádského ducha, protože tyto vlastnosti se jim v životě rozhodně nikdy neztratí.

 

Kontakt:

Mgr. Hana Žižková

Telefon: +420607167716

E-mail spolku: putimskykrouzek@seznam.cz