Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

první předchozí
ze 5
poslední

SBĚR ŽELEZA

SBĚR ŽELEZA
Tělovýchovná jednota Sokol Putim
uskuteční v sobotu 16.11.2019
od 9:00 hod. v obci Putim sběr starého železa. Pokud můžete nachystejte ho před své nemovitosti v sobotu ráno. Děkujeme.

celý text

ostatní | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

OBEC PUTIM ZVE NA SETKÁNÍ SENIORŮ

OBEC PUTIM ZVE NA SETKÁNÍ SENIORŮ
V SOBOTU 23. LISTOPADU OD 18 HODIN V SÁLE RESTAURACE U CIMBURY.
PŘIJĎTE SI POPOVÍDAT A ZAZPÍVAT. VYSTOUPÍ DĚTI Z MŠ PUTIM A ZAHRAJE A ZAZPÍVÁ KAPELA KÁJOVA BANDA. PŘIPRAVENO BUDE TRADIČNÍ POHOŠTĚNÍ.
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.
celý text

ostatní | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Znovuotevření restaurace U Cimbury

V pátek 15.listopadu bude znovuotevřena restaurace U Cimbury. Otevřeno bude od 17 hodin. Nový nájemci pro hosty připravili první sud zdarma a drobné pohoštění. Všichni jsou srdečně zváni. celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Povídání o putimské kronice a Putimi

Povídání o putimské kronice a Putimi s obecní kronikářkou paní Jaroslavou Pixovou bude tuto sobotu 9. listopadu v Českém rozhlase na stanici České Budějovice od 15.30 hod. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

PRODEJ KUŘIČEK

PRODEJ KUŘIČEK
ve čtvrtek v 9:45 hodin 14.11.2019
STÁŘÍ - 19 týdnů – 175 Kč
MÍSTO - V Putimi před obecním úřadem celý text

ostatní | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

SBĚR ŽELEZA

Tělovýchovná jednota Sokol Putim uskuteční v sobotu 16.11.2019 od 9:00 hod. v obci Putim sběr starého železa. Pokud můžete nachystejte ho před své nemovitosti v sobotu ráno. Děkujeme.
celý text

ostatní | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Kurz sebeobrany a základů bojových umění

Vážení rodiče,
bojíte se, že se Vaše dítě neumí vzepřít případnému napadení útočníkem, nebo že se neubrání šikaně starších spolužáků? Přihlaste jej do chystaného kurzu sebeobrany a základů bojových umění pod vedením zkušeného certifikovaného trenéra.
Nabídku mohou využít děti od první do deváté třídy. Více informací se dozvíte na prvním nezávazném setkání s trenérem a to v klubovně Putimáčku v úterý 5.11.2019 v 17.00 hodin. Budeme rádi, když si přijdete poslechnout podrobnosti.

Pro více info volejte na 777558115, nebo pište své dotazy na e-mail pavel.keclik@centrum.cz
celý text

ostatní | 2. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Přerušení dodávky vody

V pátek 1. listopadu od 8 do 10 hodin bude v lokalitě Za Nádražím od přejezdu směr Hůrka přerušena dodávka vody. celý text

ostatní | 31. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Sběrný den

Obec Putim organizuje pro obyvatele Putimi v sobotu 9.11.2019 sběrný den odpadů od 8:00 do 10 hodin do přistaveného velkoobjemového kontejneru před obecním úřadem. Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o: akumulátory, zářivky, televize, zbytky barev, pneumatiky, koberce atd. celý text

ostatní | 31. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Svoz komunálního odpadu - popelnice

V listopadu začne týdenní cyklus svozu komunálního odpadu. celý text

ostatní | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Lucerničkový průvod za pohádkou

Kulturní komise a obec Putim Vás všechny srdečně zvou na Lucerničkový průvod za pohádkou. Začínáme 9.11. v 17:30 u kapličky mezi mosty. Přijďte s námi svými lampiónky a lucerničkami rozsvítit tmu ... celý text

ostatní | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Výdej naturálií AGPI a.s.

Výdej naturálií AGPI a.s.
Vydává se pšenice ozimá
Cena 414,- Kč s DPH za 1q

Místo výdeje areál AGPI RV Ražice (na posklizňové lince)

Datum a čas výdeje naturálií:
Pátek 1.11.2019 13 - 17 hod
Sobota 2.11.2019 8 - 12 hod
Pátek 8.11.2019 13 - 17 hod
Sobota 9.11.2019 8 -12 hod
celý text

ostatní | 23. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zdobení vizovického pečiva

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ V MŠ PUTIM V RÁMCI PROJEKTU TVOŘÍME V MATEŘSKÉ ŠKOLE II.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA ZDOBENÍ VIZOVICKÉHO PEČIVA
18. 10. 2019 V 15:30 HODIN
PRO RODIČE A ŠIKOVNÉ DĚTI
POD VEDENÍM PANÍ MARIE KOTAŠKOVÉ

S SEBOU : SVOJE MANIKŮROVÉ NŮŽKY
MALÝ NOŽÍK (POSTAČÍ RYBIČKA, NOŽÍK NA HOUBY APOD.)
PINZETA
TÁC NA SVŮJ VÝROBEK/Y

PROSÍME ZÁJEMCE, ABY NÁM DO 16.10. NAHLÁSILI POČET ÚČASTNÍKŮ, ABY SE MOHLO VČAS PŘIPRAVIT PŘIMĚŘENÉ MNOŽSTVÍ TĚSTA.

PROSÍME NEPOSÍLEJTE SAMOTNÉ DĚTI, JE NUTNÉ PRACOVAT SPOLEČNĚ S DOSPĚLÝM KVŮLI BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S NŮŽKAMI A NOŽÍKEM.
POČÍTEJTE S DÉLKOU PRÁCE AŽ 2 HODINY.
TĚŠÍME SE NA VÁS !

celý text

ostatní | 14. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Výlov Podkostelního rybníka

Výlov Podkostelního rybníka proběhne v sobotu 19.října. Výlov začne v brzkých ranních hodinách. Návštěvníci mohou podívat na tradiční výlov rybníka, koupit ryby a občerstvit u stánků pod hrází. Akci pořádá Blatenská ryba a TJ Sokol Putim. Stánkaři a prodejci se mohou obracet na pana Ťupu tel. 733 782 294 nebo pana Matouše tel. 724 190 320. celý text

ostatní | 11. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Prodej brambor

Pan Toman z Mladějovic bude prodávat v sobotu 5.10. před obecním úřadem v době od 9-10 hodin konzumní brambory na uskladnění, odrůda Laura. Cena 10,-Kč/kg. celý text

ostatní | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

7. putimské setkání harmonikářů

Sbor dobrovolných hasičů Putim a obec Putim si Vás dovolují pozvat na 7. Putimské setkání harmonikářů, které se bude konat v sobotu 19. října 2019 v kulturním domě v Putimi. Začátek ve 13 hodin. Vstupné 60 Kč.
Také vystoupí Šumaváci, Marnotratníci, Veselé heligonky
Na Vaši účast se těší pořadatelé a harmonikáři. Akci podpořila Komunitní nadace KONABO celý text

ostatní | 30. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Výlov Podkostelního rybníka

Výlov Podkostelního rybníka proběhne v sobotu 19.října. Akci pořádá Blatenská ryba a TJ Sokol Putim. Stánkaři a prodejci se mohou obracet na pana Ťupu tel. 733 782 294 nebo pana Matouše tel. 724 190 320. celý text

ostatní | 30. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Vakcinace a čipování psů

Vakcinace a čipování psů proběhne v sobotu 26. října od 9 - 10 hodin před obecním úřadem.
VAKCINACE PROTI VZTEKLINĚ: 150,- Kč

VAKCINACE KOMBINOVANÁ: 300,- Kč

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ odpoledne po domluvě 250,- Kč
TOTO ČIPOVÁNÍJE BEZ ZÁPISU DO REGISTRU A SLOUŽÍ PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONŮ ČR
MŮŽETE ZAKOUPIT LÉKY NA ODČERVENÍ A PROTI BLECHÁM A KLÍŠŤATŮM

INDIVIDUÁLNÍ VAKCINACI U MAJITELE LZE DOMLUVIT ZA PŘÍPLATEK 50,- Kč S MVDr. L.GAŠPARÍKEM NA TELEFONU 736 679 956
celý text

ostatní | 30. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Výlov Podkostelního rybníka bude v sobotu 19. října 2019

Výlov Podkostelního rybníka bude v sobotu 19. října 2019 celý text

ostatní | 11. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Služby kominíka

Kdo z občanů má zájem o služby kominíka, ať se nahlásí do 20.září na obecním úřadě. celý text

ostatní | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Žehnání zvířatům

V sobotu 28.9.2019 kostel sv. Vavřince v Putimi
16.00 hodin žehnání domácích zvířat (psů, koček, morčat, andulek …)
17.00 hodin mše svatá celý text

ostatní | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Obec Putim vyhlašuje výběrové řízení na nájem a provozování restaurace U Cimbury

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele – Mgr. Petr Matouš, starosta, tel. 382261820, e-mail: obecputim@volny.cz
IČO zadavatele - 00250058 DIČ zadavatele - CZ 00250058
Uchazeč má možnost prohlédnout si prostory restaurace a návrh nájemní smlouvy. Restaurace je nabídnuta k nájmu a provozování od 14.11.2019 na dobu neurčitou.
Popis a účel nabízeného prostoru :
Nájem a provozování budovy restaurace U Cimbury, budovy č.p. 9 sestávající z následujících místností: výčepu, jídelny, malého sálu, kuchyně, skladů, sociálního zařízení kuchyně a výčepu, venkovní terasy, sklepu.
S tím, že nájemce je oprávněn dotčené nemovitosti užívat ke své podnikatelské činnosti, tedy k provozování restaurace - restaurační a hostinská činnost.
Místo dodání/převzetí písemné nabídky na nájem a provozování restaurace je : Obec Putim, Putim 198, 39701 Písek
Lhůta pro podávání nabídek : končí dne 21.10.2019 ve 12 h.
Zájemce je povinen doložit :
- návrh měsíčního nájemného – cena bez DPH
- návrh nabídky služeb její rozsah a kvalita pro návštěvníky např. provozní doba, nabídka typu stravování a služeb
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
- ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
- uvedení kontaktní osoby uchazeče
Požadujeme: - zajištění obsluhy akcí ve velkém sále kulturního domu při obecním úřadě
Práva zadavatele - Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, popřípadě výzvu zrušit bez udání důvodu. Tuto skutečnost oznámí písemně všem uchazečům, kteří podali nabídky.

celý text

ostatní | 2. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Výstava - Co by tomu řekl Cimbura?

Sdružení přátel Putimi ve spolupráci s Obcí Putim a PUB v Písku zvou na výstavu s názvem
Co by tomu řekl Cimbura?
Členové Prácheňské umělecké besedy zde představí svoji tvorbu (obrazy, fotografie, textilní objekty, šperky, keramiku), jejíž hlavním tématem je Putim.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 30. srpna v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Putimi.
Výstava bude otevřená v sobotu 31. srpna od 13 do 19 hodin a je doprovodnou akcí putimského Cimburova sečení.
V sobotu 31. 8. ještě zvou pořadatelé na setkání s autory a další povídání s názvem
Co ty na to Cimburo?
To začne v 15 hodin ve výstavních prostorách.

celý text

ostatní | 22. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Putimské slavnosti a Cimburovo sečení


NA NÁVSI
9.00 hodin zahájení, príjezd Selské jízdy, položení vence nahrob Jana Cimbury
13.00 hodin kapela Malá muzika Nauše Pepíka
14.30 hodin divadelní predstavení pro děti
DIVADLO STUDNA – Bajky
16.00 hodin divadelní predstavení pro děti
DIVADLO STUDNA Cínská hedvábná legenda
17.00 hodin koncert kapely HASTRMANI

POD HRÁZÍ PODKOSTELNÍHO RYBNÍKA
v průběhu dopoledne bude hrát Malá muzika Nauše Pepíka
10.00 hodin čtverylka – Selská jízda
10.30 hodin SOUTEŽ V SECENÍ
11.30 hodin společné sečení sekáčů pod hrází Podkostelního rybníka
12.00 hodin vyhlášení výsledku

ZASEDACÍ MÍSTNOST OÚ PUTIM
Sdružení přátel Putimi zve na výstavu
Co by tomu řekl Cimbura?
Členové Prácheňské umělecké besedy zde představí svoji tvorbu (obrazy, fotografie, textilní objekty, šperky, keramiku), jejíž hlavním tématem je Putim.
Výstava bude otevřená v sobotu 31. srpna od 13 do 19 hodin
V sobotu 31. 8. v 15 hodin ve výstavních prostorách zvou poradatelé na setkání s autory a další povídání s názvem Co ty na to Cimburo? celý text

ostatní | 20. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 15.8.2019 od 8 do 16 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutí se bude týkat celé návsi, kolem kostela a dál směrem k Písku a části mezi kamenným a železným mostem. celý text

ostatní | 13. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Svatovavřinecká pouť

Přijela k nám pouť. Zastavte se u nás na návsi v sobotu nebo neděli 10. a 11. srpna zatočit, zajezdit, zaskákat a nebo se podívat ze 40 metrů jak jsme z výšky malinký. celý text

ostatní | 8. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Pouťová jízda 2019

Motorkáři z Putimi ve spolupráci s Hospůdkou U Splavu Vás opět zvou na tradiční Pouťovou jízdu motorek po naší obci, která se bude konat v neděli 11. 8. 2019. Po dohodě s místním panem farářem, bude letošní jízda opět spojena s požehnáním všem účastníkům. Sraz bude na prostranství u Hospůdky. Přidejte se k nám na jakémkoliv jednostopém motorovém stroji, nebo si přijďte tyto stroje alespoň prohlédnout.
Program:
9.30 - příjezd motorek, povídání a prohlídka strojů
10.15 – zahájení a přivítání všech účastníků
10.20 – slovo pana faráře
10.25 – seřazení motorek, průjezd přes kamenný most spojený s požehnáním
10.30 – odjezd na projížďku celou obcí
11.00 – posezení v Hospůdce – každý účastník obdrží nealko nápoj zdarma
Další informace se dozvíte na místě.

Děkujeme předem za podporu a za účast. celý text

ostatní | 8. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

POUŤOVÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS

POUŤOVÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS

PUTIM – KESTŘANY
„Legendy fotbalových trávníků …“

V SOBOTU 11. SRPNA OD 15 HODIN
V AREÁLU TJ SOKOL PUTIM.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
celý text

ostatní | 31. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Prázdninový provoz knihovny

Prázdninový provoz knihovny

Otevřeno bude

3.7. 16 – 18 hodin

31.7. 16 – 18 hodin

28.8. 16 – 18 hodin
celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

"Neckyáda aneb plavba netradičních plavidel"

Kulturní komise obce Putim pořádá v sobotu 22. června 2019 v 13:45 až 16:45 "Neckyádu aneb plavba netradičních plavidel".
Vše se koná v Putimi, na mlýnském náhonu nad kamenným mostem. Po akci bude na "Špici" pokračovat posezením a opékáním a občerstvováním do nočních hodin. Vítáni jsou aktivní účastníci i diváci. celý text

ostatní | 11. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 5
poslední