Navigace

Obsah

Obec Putim vyhlašuje výběrové řízení na nájem a provozování restaurace U Cimbury

Typ: ostatní
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele – Mgr. Petr Matouš, starosta, tel. 382261820, e-mail: obecputim@volny.cz
IČO zadavatele - 00250058 DIČ zadavatele - CZ 00250058
Uchazeč má možnost prohlédnout si prostory restaurace a návrh nájemní smlouvy. Restaurace je nabídnuta k nájmu a provozování od 14.11.2019 na dobu neurčitou.
Popis a účel nabízeného prostoru :
Nájem a provozování budovy restaurace U Cimbury, budovy č.p. 9 sestávající z následujících místností: výčepu, jídelny, malého sálu, kuchyně, skladů, sociálního zařízení kuchyně a výčepu, venkovní terasy, sklepu.
S tím, že nájemce je oprávněn dotčené nemovitosti užívat ke své podnikatelské činnosti, tedy k provozování restaurace - restaurační a hostinská činnost.
Místo dodání/převzetí písemné nabídky na nájem a provozování restaurace je : Obec Putim, Putim 198, 39701 Písek
Lhůta pro podávání nabídek : končí dne 21.10.2019 ve 12 h.
Zájemce je povinen doložit :
- návrh měsíčního nájemného – cena bez DPH
- návrh nabídky služeb její rozsah a kvalita pro návštěvníky např. provozní doba, nabídka typu stravování a služeb
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
- ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
- uvedení kontaktní osoby uchazeče
Požadujeme: - zajištění obsluhy akcí ve velkém sále kulturního domu při obecním úřadě
Práva zadavatele - Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, popřípadě výzvu zrušit bez udání důvodu. Tuto skutečnost oznámí písemně všem uchazečům, kteří podali nabídky.Vytvořeno: 2. 9. 2019
Poslední aktualizace: 2. 9. 2019 08:44
Autor: Správce Webu