Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

první
ze 6
poslední

Lucerničkový průvod za pohádkou

Kulturní komise a obec Putim Vás všechny srdečně zvou na Lucerničkový průvod za pohádkou. Začínáme 9.11. v 17:30 u kapličky mezi mosty. Přijďte s námi svými lampiónky a lucerničkami rozsvítit tmu ... celý text

ostatní | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Výdej naturálií AGPI a.s.

Výdej naturálií AGPI a.s.
Vydává se pšenice ozimá
Cena 414,- Kč s DPH za 1q

Místo výdeje areál AGPI RV Ražice (na posklizňové lince)

Datum a čas výdeje naturálií:
Pátek 1.11.2019 13 - 17 hod
Sobota 2.11.2019 8 - 12 hod
Pátek 8.11.2019 13 - 17 hod
Sobota 9.11.2019 8 -12 hod
celý text

ostatní | 23. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zdobení vizovického pečiva

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ V MŠ PUTIM V RÁMCI PROJEKTU TVOŘÍME V MATEŘSKÉ ŠKOLE II.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA ZDOBENÍ VIZOVICKÉHO PEČIVA
18. 10. 2019 V 15:30 HODIN
PRO RODIČE A ŠIKOVNÉ DĚTI
POD VEDENÍM PANÍ MARIE KOTAŠKOVÉ

S SEBOU : SVOJE MANIKŮROVÉ NŮŽKY
MALÝ NOŽÍK (POSTAČÍ RYBIČKA, NOŽÍK NA HOUBY APOD.)
PINZETA
TÁC NA SVŮJ VÝROBEK/Y

PROSÍME ZÁJEMCE, ABY NÁM DO 16.10. NAHLÁSILI POČET ÚČASTNÍKŮ, ABY SE MOHLO VČAS PŘIPRAVIT PŘIMĚŘENÉ MNOŽSTVÍ TĚSTA.

PROSÍME NEPOSÍLEJTE SAMOTNÉ DĚTI, JE NUTNÉ PRACOVAT SPOLEČNĚ S DOSPĚLÝM KVŮLI BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S NŮŽKAMI A NOŽÍKEM.
POČÍTEJTE S DÉLKOU PRÁCE AŽ 2 HODINY.
TĚŠÍME SE NA VÁS !

celý text

ostatní | 14. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Výlov Podkostelního rybníka

Výlov Podkostelního rybníka proběhne v sobotu 19.října. Výlov začne v brzkých ranních hodinách. Návštěvníci mohou podívat na tradiční výlov rybníka, koupit ryby a občerstvit u stánků pod hrází. Akci pořádá Blatenská ryba a TJ Sokol Putim. Stánkaři a prodejci se mohou obracet na pana Ťupu tel. 733 782 294 nebo pana Matouše tel. 724 190 320. celý text

ostatní | 11. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Prodej brambor

Pan Toman z Mladějovic bude prodávat v sobotu 5.10. před obecním úřadem v době od 9-10 hodin konzumní brambory na uskladnění, odrůda Laura. Cena 10,-Kč/kg. celý text

ostatní | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

7. putimské setkání harmonikářů

Sbor dobrovolných hasičů Putim a obec Putim si Vás dovolují pozvat na 7. Putimské setkání harmonikářů, které se bude konat v sobotu 19. října 2019 v kulturním domě v Putimi. Začátek ve 13 hodin. Vstupné 60 Kč.
Také vystoupí Šumaváci, Marnotratníci, Veselé heligonky
Na Vaši účast se těší pořadatelé a harmonikáři. Akci podpořila Komunitní nadace KONABO celý text

ostatní | 30. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Výlov Podkostelního rybníka

Výlov Podkostelního rybníka proběhne v sobotu 19.října. Akci pořádá Blatenská ryba a TJ Sokol Putim. Stánkaři a prodejci se mohou obracet na pana Ťupu tel. 733 782 294 nebo pana Matouše tel. 724 190 320. celý text

ostatní | 30. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Vakcinace a čipování psů

Vakcinace a čipování psů proběhne v sobotu 26. října od 9 - 10 hodin před obecním úřadem.
VAKCINACE PROTI VZTEKLINĚ: 150,- Kč

VAKCINACE KOMBINOVANÁ: 300,- Kč

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ odpoledne po domluvě 250,- Kč
TOTO ČIPOVÁNÍJE BEZ ZÁPISU DO REGISTRU A SLOUŽÍ PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONŮ ČR
MŮŽETE ZAKOUPIT LÉKY NA ODČERVENÍ A PROTI BLECHÁM A KLÍŠŤATŮM

INDIVIDUÁLNÍ VAKCINACI U MAJITELE LZE DOMLUVIT ZA PŘÍPLATEK 50,- Kč S MVDr. L.GAŠPARÍKEM NA TELEFONU 736 679 956
celý text

ostatní | 30. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Výlov Podkostelního rybníka bude v sobotu 19. října 2019

Výlov Podkostelního rybníka bude v sobotu 19. října 2019 celý text

ostatní | 11. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Služby kominíka

Kdo z občanů má zájem o služby kominíka, ať se nahlásí do 20.září na obecním úřadě. celý text

ostatní | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Žehnání zvířatům

V sobotu 28.9.2019 kostel sv. Vavřince v Putimi
16.00 hodin žehnání domácích zvířat (psů, koček, morčat, andulek …)
17.00 hodin mše svatá celý text

ostatní | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Obec Putim vyhlašuje výběrové řízení na nájem a provozování restaurace U Cimbury

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele – Mgr. Petr Matouš, starosta, tel. 382261820, e-mail: obecputim@volny.cz
IČO zadavatele - 00250058 DIČ zadavatele - CZ 00250058
Uchazeč má možnost prohlédnout si prostory restaurace a návrh nájemní smlouvy. Restaurace je nabídnuta k nájmu a provozování od 14.11.2019 na dobu neurčitou.
Popis a účel nabízeného prostoru :
Nájem a provozování budovy restaurace U Cimbury, budovy č.p. 9 sestávající z následujících místností: výčepu, jídelny, malého sálu, kuchyně, skladů, sociálního zařízení kuchyně a výčepu, venkovní terasy, sklepu.
S tím, že nájemce je oprávněn dotčené nemovitosti užívat ke své podnikatelské činnosti, tedy k provozování restaurace - restaurační a hostinská činnost.
Místo dodání/převzetí písemné nabídky na nájem a provozování restaurace je : Obec Putim, Putim 198, 39701 Písek
Lhůta pro podávání nabídek : končí dne 21.10.2019 ve 12 h.
Zájemce je povinen doložit :
- návrh měsíčního nájemného – cena bez DPH
- návrh nabídky služeb její rozsah a kvalita pro návštěvníky např. provozní doba, nabídka typu stravování a služeb
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
- ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
- uvedení kontaktní osoby uchazeče
Požadujeme: - zajištění obsluhy akcí ve velkém sále kulturního domu při obecním úřadě
Práva zadavatele - Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, popřípadě výzvu zrušit bez udání důvodu. Tuto skutečnost oznámí písemně všem uchazečům, kteří podali nabídky.

celý text

ostatní | 2. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Výstava - Co by tomu řekl Cimbura?

Sdružení přátel Putimi ve spolupráci s Obcí Putim a PUB v Písku zvou na výstavu s názvem
Co by tomu řekl Cimbura?
Členové Prácheňské umělecké besedy zde představí svoji tvorbu (obrazy, fotografie, textilní objekty, šperky, keramiku), jejíž hlavním tématem je Putim.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 30. srpna v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Putimi.
Výstava bude otevřená v sobotu 31. srpna od 13 do 19 hodin a je doprovodnou akcí putimského Cimburova sečení.
V sobotu 31. 8. ještě zvou pořadatelé na setkání s autory a další povídání s názvem
Co ty na to Cimburo?
To začne v 15 hodin ve výstavních prostorách.

celý text

ostatní | 22. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Putimské slavnosti a Cimburovo sečení


NA NÁVSI
9.00 hodin zahájení, príjezd Selské jízdy, položení vence nahrob Jana Cimbury
13.00 hodin kapela Malá muzika Nauše Pepíka
14.30 hodin divadelní predstavení pro děti
DIVADLO STUDNA – Bajky
16.00 hodin divadelní predstavení pro děti
DIVADLO STUDNA Cínská hedvábná legenda
17.00 hodin koncert kapely HASTRMANI

POD HRÁZÍ PODKOSTELNÍHO RYBNÍKA
v průběhu dopoledne bude hrát Malá muzika Nauše Pepíka
10.00 hodin čtverylka – Selská jízda
10.30 hodin SOUTEŽ V SECENÍ
11.30 hodin společné sečení sekáčů pod hrází Podkostelního rybníka
12.00 hodin vyhlášení výsledku

ZASEDACÍ MÍSTNOST OÚ PUTIM
Sdružení přátel Putimi zve na výstavu
Co by tomu řekl Cimbura?
Členové Prácheňské umělecké besedy zde představí svoji tvorbu (obrazy, fotografie, textilní objekty, šperky, keramiku), jejíž hlavním tématem je Putim.
Výstava bude otevřená v sobotu 31. srpna od 13 do 19 hodin
V sobotu 31. 8. v 15 hodin ve výstavních prostorách zvou poradatelé na setkání s autory a další povídání s názvem Co ty na to Cimburo? celý text

ostatní | 20. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 15.8.2019 od 8 do 16 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutí se bude týkat celé návsi, kolem kostela a dál směrem k Písku a části mezi kamenným a železným mostem. celý text

ostatní | 13. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Svatovavřinecká pouť

Přijela k nám pouť. Zastavte se u nás na návsi v sobotu nebo neděli 10. a 11. srpna zatočit, zajezdit, zaskákat a nebo se podívat ze 40 metrů jak jsme z výšky malinký. celý text

ostatní | 8. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Pouťová jízda 2019

Motorkáři z Putimi ve spolupráci s Hospůdkou U Splavu Vás opět zvou na tradiční Pouťovou jízdu motorek po naší obci, která se bude konat v neděli 11. 8. 2019. Po dohodě s místním panem farářem, bude letošní jízda opět spojena s požehnáním všem účastníkům. Sraz bude na prostranství u Hospůdky. Přidejte se k nám na jakémkoliv jednostopém motorovém stroji, nebo si přijďte tyto stroje alespoň prohlédnout.
Program:
9.30 - příjezd motorek, povídání a prohlídka strojů
10.15 – zahájení a přivítání všech účastníků
10.20 – slovo pana faráře
10.25 – seřazení motorek, průjezd přes kamenný most spojený s požehnáním
10.30 – odjezd na projížďku celou obcí
11.00 – posezení v Hospůdce – každý účastník obdrží nealko nápoj zdarma
Další informace se dozvíte na místě.

Děkujeme předem za podporu a za účast. celý text

ostatní | 8. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

POUŤOVÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS

POUŤOVÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS

PUTIM – KESTŘANY
„Legendy fotbalových trávníků …“

V SOBOTU 11. SRPNA OD 15 HODIN
V AREÁLU TJ SOKOL PUTIM.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
celý text

ostatní | 31. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Prázdninový provoz knihovny

Prázdninový provoz knihovny

Otevřeno bude

3.7. 16 – 18 hodin

31.7. 16 – 18 hodin

28.8. 16 – 18 hodin
celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

"Neckyáda aneb plavba netradičních plavidel"

Kulturní komise obce Putim pořádá v sobotu 22. června 2019 v 13:45 až 16:45 "Neckyádu aneb plavba netradičních plavidel".
Vše se koná v Putimi, na mlýnském náhonu nad kamenným mostem. Po akci bude na "Špici" pokračovat posezením a opékáním a občerstvováním do nočních hodin. Vítáni jsou aktivní účastníci i diváci. celý text

ostatní | 11. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Úspora emisí za rok 2018 za obec Putim

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí.
Úspora za rok 2018 obce Putim:
emise CO2 ekv.: 71,566 tun
úspora energie: 2 005 441 MJ celý text

ostatní | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Dětský den - Pohádkové bytosti od vody

Kulturní komise obce Putim vás srdečně zve na Dětský den - Pohádkové bytosti od vody a to v sobotu 1. června od 14 hodin. Start bude u Kamenného mostu. Těšte se na víly, lochnesky, Rusalky i všechny bytosti rybinou vonící. Trasa je vedena Terénem. Zvolte prosím vhodnou obuv i oblečení. Cesta není zcela vhodná pro kočár. celý text

ostatní | 23. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Seminář - kotlíkové dotace

Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, který je určen pro zájemce o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek dne 6. 6. 2019 od 17:00 hodin v Městském kulturním středisku (kinosál), Mírová 337, Protivín. Plakát v příloze.
celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stavění Máje

Stavění Máje proběhne v úterý 30. dubna od 17 hodin "Na Špici" mezi mosty. Bude připraven stan, který nás uchrání před případnou nepřízní počasí. Všichni jste srdečně zváni! Občerstvení zajištěno celý text

ostatní | 30. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Mateřská škola Putim - Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

26.dubna 2019

Od 9:00 – 11:00 hodin

Cílem akce je zpřístupnit prostory školy rodičům s dětmi, kteří mají zájem poznat, jak organizujeme den v mateřské škole a usnadnit tak dětem adaptaci na nové prostředí před nástupem do MŠ.Program : „Koblížek na vandru“ - dramatizace pohádky - hrají děti z MŠ

Pojď si s námi zatančit – hudebně pohybové hry pro děti a rodiče

Společné tvoření rodičů a dětí (výrobek si děti odnesou domů)

Volné hry dětí

Přezůvky, prosíme s sebou

Těšíme se na Vaši návštěvu
celý text

ostatní | 18. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Fotbalový zápas

TJ Sokol Putim zve všechny své příznivce na soutěžní fotbalové utkání mezi mužstvy Sokola Putim a TJ Hradiště. Utkání se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019 od 16:30 hodin ve sportovním areálu. celý text

ostatní | 10. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Sběrný den

Obec Putim organizuje pro obyvatele Putimi v sobotu 13.4.2019 sběrný den odpadů od 8:00 do 10 hodin do přistaveného velkoobjemového kontejneru před obecním úřadem. Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o: akumulátory, zářivky, televize, zbytky barev, pneumatiky, koberce atd. celý text

ostatní | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Sběr železného štotu

Sbor dobrovolných hasičů obce Putim provede v sobotu 6.dubna 2019 od 8.30 sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby připravili železný šrot před své domy, nejlépe v den svozu.
V případě potřeby Vám rádi pomůžeme
celý text

ostatní | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Svoz komunálního odpadu

V dubnu začne čtrnáctidenní cyklus svozu komunálního odpadu. Popelnice budou vyvezeny v úterý 2. dubna a poté 16. dubna.
celý text

ostatní | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Dětský karneval

Kulturní komise obce Putim Vás srdečně zve na Dětský karneval aneb z pohádky do pohádky v sobotu 23.3. ve 14:30 hodin v sále kulturního domu. Na programu jsou hry, tanec, tombola. Těšíme se na Vás. celý text

ostatní | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
první
ze 6
poslední